Tulosta

        PELASTUSSUUNNITELMA

 

  1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

 

1.1 Tilaisuuden nimi

Yösuunnistus, E-Pn aluemestaruuskilpailu

 

1.2 Tilaisuuden järjestäjä

     (yhteystietoineen)

Rastiketut ry

kilpailunjohtaja Pasi Nurmi

p.040-557 0293

 

1.3 Järjestämispaikka (Paikan

     nimi ja osoite)   

Kaukolan kylätalo

Sikosaarentie 863

63370 Taipalus

 

1.4 Ajankohta ja aukioloajat

12.9.2017 klo 18-00

 

1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt

     selvitys tilaisuuden luonteesta)

Yösuunnistuskilpailu. Suunnistus tapahtuu maastossa, karttaa ja kompassia apuna käyttäen  järjestäjien laatimat reitit kiertäen. Ensimmäinen lähtö noin klo 21 (pimeä)

 

1.6 Arvioitu yleisömäärä (Yleisön

    laatu, liikuntarajoitteisuus tms.,

    alkoholitarjoilu jne.)

Kokonaismäärä 150 henkilöä. Ikärakenne 12-85 vuotta, hyväkuntoisia, ei alkoholitarjoilua.  Makkara ja kahvi + kioskitoimintaa.

 
  1. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY

SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.)

 

Riskitekijä

Ennaltaehkäisy

Pelastustoimenpiteet

2.1 Tulipalo

Kilpailukeskuksessa avotulenteko

kielletty ! Alkusammutuskalusto

Alkusammutus ja ilmoitus (112) palokunnalla, noudatetaan soveltuen pelastussuunnitelmaa

2.2 Sairaskohtaus

Ensiapuryhmä kilpailukeskuksessa

Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Tarvittaessa ea-ryhmä on  yhteydessä hätäkeskukseen (112)

2.3 Tapaturma

Ensihoitopiste kilpailukeskuksessa

Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Tarvittaessa ea-ryhmä on yhteydessä hätäkeskukseen (112)

2.4 Liikenne

Teillä on liikenteenohjaajia. Autoilijoita varoitetaan suunnistajista  ”Varo suunnistajaa” kilvillä.

Ohjaajat avustavat ja ottavat välittömästi yhteyttä kilpailukeskuksessa päivystävään ensiapuryhmän johtajaan.

2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet

Ei korkeita rakenteita. Suunnistajien kulkua ohjataan nauhoitetuilla kaistoilla.

Ei aiheuttane toimenpiteitä.

2.6 Eksyminen maastoon

Radat kierretään uria pitkin. Eksyminen hyvin epätodennäköistä.  Vanhemmilla ja nuorilla lyhyemmät radat. Kilpailijat kokeneita.

Katso kohta 5.5 kadonneen etsintä

2.7 Sähkötapaturma

Sähköjohdot ja datakaapelit  yleisöalueella korkealla  päiden yläpuolella tai peitelty maahan.

Ensiapuryhmä antaa ensiavun tapahtumapaikalla ja järjestää tarvittaessa jatkohoidon.

2.8 Myrkytystapaus

Juoma- ja kahvivesi on kaupungin vesijohtoverkosta otettua vettä.

Ensiapuryhmä antaa ensiavun ja

vakavissa tapauksissa 112.

Myrkytystietokeskus 09-471977

  1. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN AIKANA

 

Tehtävä

Nimi tai (lukumäärä)

Puh.nro

3.1 Tilaisuuden johtaja (henkilö, joka vastaa koko tapahtumasta

Pasi Nurmi

040-557 0293

3.2 Turvallisuudesta vastaava

Tomi Savolainen

040-5509244

3.3 Rakenteista vastaava

Hannu Matikainen

0400-668106

3.4 Liikenne- ja pysäköintivastaava

Esko Taipalus

0400-265831

3.5 Onnettomuustiedottamisesta                   vastaava

Kuuluttaja Heikki Linna

040-5509244

3.6 Ensiapuhenkilöstö sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana

(2 henkilöä)

Kirsti Mäntylä

044-0926432

3.7. Pelastushenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana (4 henkilöä)

Tomi Savolainen

040-5603130

  1. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

 

Asia

Selvitys järjestelyistä

4.1 Alkusammutuskalusto (määrä, laatu ja sijoitus

Kylätalon alkusammutuskalusto.

4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapupaikka

Kilpailukeskuksessa ensihoitopiste päärakennuksessa. Tila-auto on varattu, ei-kiireellisiin kuljetuksiin terveyskeskukseen.

4.3. Kokoontumis-/ evakuointipaikka

Kylätalonpysäköintialue.

4.4 Poistumistiet tapahtuma-alueelta (reitit joita pitkin yleisö poistuu onnettomuustilanteessa)

Rakennuksen ovista ulos ja pohjoiseen Sikosaarentietä

4.5 Sisäinen hälyttäminen (Yleisön varoittaminen ja henkilökunnan hälyttäminen)

Hälyttäminen tapahtuu kuuluttamalla kilpailukeskuksessa. Heikki Linna  040-5509244

4.6 Pelastustiet (reitit, joita pitkin pelastusajoneuvot pääsevät kohteeseen)

Sikosaarentie

 

  1. MUUTA HUOMIOITAVAA

 

Asia

Selvitys järjestelyistä

5.1 Pysäköintijärjestelyt

Opastus tieltä nro 672, merkintä kyltein ja rastilipuin. Ohjattu pysäköinti kylätalon pihassa

5.2 Yhteydenpito

Yhteydenpito kännyköillä ja tarvittaessa kuulutuksen avulla. Vastuuhenkilöillä kaikilla järjestäjien tärkeät puhelinnumerot kännyköissä. Tärkeät puhelinnumerot lista löytyy myös ilmoitustaululta.

5.3 Pelastusryhmä

Tomi Savolainen (johtaja  040-5633130)

5.4 Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon

Jakelu: Pelastussuunnitelma on julkaistu kilpailun nettisivuilla www.rastiketut.fi ja sähköpostijakeluna vastuuhenkilöille.

5.5.Kadonneen etsintä

Mikäli kilpailun osanottaja ei ole palannut 15 min kuluessa maalin sulkemisesta, Tomi Savolainen kokoaa etsintäryhmän ja suorittaa maastotiedustelun oletetulta suunnalta. Ellei etsintä tuota tulosta, ilmoitetaan poliisille (p. 112) ja VAPEPA:n yhteyshenkilölle ( Veli Kujala 0400-515406 )

 

 

 

Allekirjoitukset ja nimen selvennykset

 

Aika ja paikka: Alavus 7.9.2017  ______________________________________________________________

 

 

__________________________________    ___________________________________

Tapahtuman johtaja            Tapahtuman turvallisuudesta vastaava

  Pasi Nurmi                                                               Tomi Savolainen

 

        __________________________

        Pelastusviranomainen