Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma (Pdf)

  1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

1.1 Tilaisuuden nimi

 

Suunnistuksen SM-kilpailu

keskimatka, Ryhmä 2

 

1.2 Tilaisuuden järjestäjä

       (yhteystietoineen)

Rastiketut ry

pj. Timo Hoskari           0400-970377

kilp. joht. Hannu Matikainen

0400-668106

1.3 Järjestämispaikka (Paikan

     nimi ja osoite)     

Tuurin harjoitusravirata

Holkonkyläntie 71       63610 TUURI

 

1.4 Ajankohta ja aukioloajat

 

21.5.2017

(Talkootoimintaa maanantaista 15.5. alkaen sunnuntaihin 21.5. klo 20 saakka)

06.00-20.00

1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt selvitys tilaisuuden luonteesta)

Suunnistuksen suomenmestaruuskilpailut. 1200 kilpailijaa + 100 toimitsijaa / huoltajaa.

Kilpailukeskus maasto-olosuhteissa Tuurissa. Suunnistus tapahtuu maastossa, karttaa ja kompassia apuna käyttäen. Kierretään järjestäjien laatima reitti. Aamupäivällä karsintakilpailu ja iltapäivällä finaalit, väliaikalähdöt.

Ks. nettisivut www.rastiketut.fi

päiväkilpailu, aamulla karsinta, iltapäivällä finaalit

1.6 Arvioitu yleisömäärä (Yleisön laatu, liikuntarajoittei-suus tms.,alkoholitarjoilu jne.)

Kokonaismäärä 1400 henkilöä. Ikärakenne 35-90 vuotta kilpailijoilla. Ei alkoholitarjoilua. Ruoka, makkara ja kahvi.

osanottajat samalla yleisöä

  1. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY

SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA

Riskitekijä

Ennaltaehkäisy

Pelastustoimenpiteet

2.1 Tulipalo

Kilpailukeskuksessa avotulenteko

kielletty

Alkusammutuskalusto

Alkusammutus ja ilmoitus 112

2.2 Sairaskohtaus

Ensihoitopiste

Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla

Vakavissa tapauksissa 112

2.3 Tapaturma

Ensihoitopiste.

Mönkijä maastokuljetukseen

Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla

Vakavissa tapauksissa 112

2.4 Liikenne

Autoilijoita varoitetaan suunnistajista lähtöpaikalle vievän tien osalla ”Varo suunnistajaa” kilvillä. Ennakko-opastusmerkit   vt 18:lla

Ilmoitetaan 112 + mahdollinen ensiapu

2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet

Ei korkeita rakenteita. Suunnistajien kulkua ohjataan nauhoitetuilla kaistoilla ja reiteillä.

 

2.6 Eksyminen maastoon

 

Katso kohta 5.5 kadonneen etsintä

2.7 Sähkötapaturma

Sähköjohdot ja datakaapelit on nostettu yleisöalueella korkealle päiden yläpuolelle tai peitelty maahan.

Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla

Vakavissa tapauksissa 112

2.8 Myrkytystapaus

Juoma- ja kahvivesi on kaupungin vesijohtoverkosta otettua vettä.

Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla

Vakavissa tapauksissa 112

Myrkytystietokeskus 09-471977

  1. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN AIKANA

Tehtävä

Nimi tai (lukumäärä)

Puh.nro

3.1 Tilaisuuden johtaja (henkilö, joka vastaa koko tapahtumasta

Hannu Matikainen

0400-668106

3.2 Turvallisuudesta vastaava myös sähköt

 

Hannu Pienimäki

040-5812759

3.3 Rakenteista vastaava

 

Hannu Pienimäki

040-5812759

3.4 Liikenne- ja pysäköintivastaava

Jussi Suni

0400-366351

3.5 Onnettomuustiedotta-misesta vastaava

Kuuluttaja Maria Rantala

0405933966

3.6 Ensiapuhenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana

Kirsti Mäntylä

1 + 4

044-0926432

3.7. Pelastushenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana

Tomi Savolainen + 5 talkoolistassa nimettyä suunnistajaa.

040-5603130

  1. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa)

 

Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen)

4.1 Alkusammutuskalusto (määrä, laatu ja sijoitus

Grillauspisteen läheisyydessä jauhesammuttimet 2x 6 kg ja sammutuspeitto.

Ravintolassa jauhesammuttimet 2 x 6 kg ja sammutuspeitto.

4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapupaikka

Kilpailukeskuksessa ensihoitopiste ensiaputeltassa, missä paarit ja petipaikkoja. Tila-auto varattu, ei-kiireellisiin kuljetuksiin terveyskeskukseen.

4.3. Kokoontumis-/ evakuointipaikka

Tuurin raviradan maneesi.

4.4 Poistumistiet tapahtuma-alueelta (reitit joita pitkin yleisö poistuu onnettomuustilanteessa)

Reitit ovat samat kuin saavuttaessa.

4.5 Sisäinen hälyttäminen (Yleisön varoittaminen ja henkilökunnan hälyttäminen)

Hälyttäminen tapahtuu kuuluttamalla kilpailukeskuksessa. Maria Rantala.

4.6 Pelastustiet (reitit, joita pitkin pelastusajoneuvot pääsevät kohteeseen)

Reitit samat kuin tuloreitit kisailijoille.

  1. MUUTA HUOMIOITAVAA

 

 

Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen)

5.1 Pysäköintijärjestelyt

 

Opastus VT 18 Tuurinportin liikenneympyrästä, josta ajoaika n. 5 min.   Ohjattu pysäköinti kilpailukeskusalueen raviradalla ja maneesin pihalla. Toimitsijapysäköinti pellolla. Pysäköintivastaava perehdyttää henkilökuntansa lauantaina 20.5.9 klo 18.00. Pysäköintijärjestelyistä on erikseen tiedotettu poliisille ja saatu toimintaohjeita joita noudatetaan. Myös kaupunkia ja kyläläisiä on informoitu liikenteestä ja pysäköinnistä.

5.2 Ensiapukoulutus (henkilökunta)

1 lääkäriä, 4 sairaanhoitajaa, useita EA1-2

5.3 Alkusammutuskoulutus (henkilökunta)

Grillissä/ravintolassa/pesupaikalla EA1-koulutuksen saanut henkilö

5.4 Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon

Kilpailukeskuskatselmuksessa on lauantaina 20.5.2017 klo 17.00 tämän pelastussuunnitelman esittely. Jakelu: Pelastussuunnitelma on julkaistu kilpailun nettisivuilla www.rastiketut.fi ja sähköpostijakeluna vastuuhenkilöille.

5.5.Kadonneen etsintä

Mikäli kilpailun osanottaja ei ole palannut 15 min. kuluessa maalin sulkemisesta, Tomi Savolainen kokoaa etsintäryhmän ja suorittaa maastotiedustelun oletetulta suunnalta. Ellei etsintä tuota tulosta, ilmoitetaan poliisille 112

 

Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi viisi vuorokautta ennen yleisötilaisuutta.

Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt ennen tilaisuuden aloittamista.  

Allekirjoitukset ja nimen selvennykset

 

Aika ja paikka: 3.5.2017 Alavus

 

__________________________________                      ___________________________________

Tapahtuman johtaja                                                     Tapahtuman turvallisuudesta vastaava

Hannu Matikainen                                                         Hannu Pienimäki

 

                                           __________________________

                                           Pelastusviranomainen

                                           Marko Latvala

Liitteet:

  1. Karttaliite, aluekartta (Alueen kartta on kilpailunjohtajalla)

 

  1. Ohje hätäilmoituksen tekemisestä.