TÄVLINGSDIREKTIV, FM R2 21.5.2017

Direktivet är preliminärt. Det slutliga direktivet syns på resultattavlan på tävlingsdagen.

Tävlingsregler

I tävlingen följs SSL:s tävlingsregler, specialdirektiv för FM-tävlingar (2017) och arrangörernas direktiv.

Funktionärer

Tävlingsledare: Hannu Matikainen (tel. 0400 668106)

Banläggare: Tomi Savolainen och Heikki Linna

Tävlingskontrollant TA: Jaakko Lajunen, SSL

Kontrollant: Timo Ålgars, SaPu

Media: Heikki Linna (tel. 040 5509244)

Tävlingsjury:

                   ordförande Panu Kärkkäinen JRV

                   medlem Tuija Katajamäki KauWi

                   medlem Matti Hautala ONMKY

Tävlingscentrum

Tävlingscentrum och mål ligger i terrängsomständigheter, på träningstravbanan. Adress: Holkonkyläntie 71, Alavus. Alla funktioner har märkts ut på arenakartan. Tävlingscentrumet öppnas kl. 7.00. Att resa klubbtält är tillåtet endast på de områden som är avsedda för dem.

Info

Infon öppnas kl. 7.00. Emit-brickor kan hyras vid infon för 5 €, betalning med kontanter. Det debiteras 80 € för en oreturnerad hyresbricka.

Karta

Kartan är 6-färgad och har skalan 1:10 000 / 1: 7500 i klasserna D45-85 och H50-85. Ekvidistans 2,5 m, Offset-tryck 5/2017.

Modellkartan finns till påseende vid starten 2 min. före start. Kartan har storleken A4 och är innesluten i ett plastfodral.

Reviderad 2016 och kontrollerad 4/2017 av Jussi Silvennoinen. En gammal karta över området kan ses på tävlingssidorna (www.rastiketut.fi).

Kartorna samlas in efter kvalet och finalerna fram till A-finalens sista start. Efter det ska kartorna returneras i klubbpåsar enligt speakerns direktiv.

Kontroller

Kontrollerna ligger nära varandra: kontrollera kodnumret! En del av kontrollerna har ett annat kodnummer än stämpelns Emit-kod. I det fallet visar Emit-brickans monitor ett annat nummer än kontrollnumret.

Kontrolldefinitioner och Emit-kontrollappar

Kontrolldefinitioner är inte tryckta på kartan. Det finns lösa kontrolldefinitioner för alla klasser. Kontrolldefinitionerna tas i startfållan 3 min. före starttiden. Det finns inget material för fastsättning.

Emit-kontrollappar finns i tävlingscentrumet nära tävlingsnumren och vid starten.

Kontrollering av Emit-brickan

Kontrollera din Emit-brickas nummer på startlistan och att brickan fungerar; Emit-brickan ska nollställas nära infopålen. En inkorrekt och/eller trasig Emit-bricka måste bytas vid infon.Tävlanden ansvarar själv för att Emit-brickan fungerar och att numret är rätt.

Ändringar gällande Emit-brickan ska göras före tävlingen senast på lördag kväll kl. 20, per e-post till adressen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. eller per SMS till numret 044 0583583.

Därefter kan ändringar göras på tävlingsmorgonen vid infon, pris 3 €.

Tävlingsnummer

Alla tävlande använder tävlingsnummer. Tävlingsnumren finns i pärmar i tävlingscentrumet. I B-finalerna används samma nummer som i kvalet.

I A-finalerna används nya nummer som finns i tävlingscentrumet. Egna säkerhetsnålar!

Orienteringsskor

Spikskor får inte användas. Det är tillåtet att använda dubbsskor.

Tävlingsterrängen

Terrängen består av typisk sydösterbottnisk stenig ekonomiskog, där man har avverkat skog så sent som i vintras. De största backarna är 35-45 m höga och detaljrika så det finns utmaningar för alla klasser under hela banan. Det finns myrområden mellan backarna, men det finns också flera stigar som ger möjlighet till alternativa rutter och högre fart.

Förbjudna områden

Deponin för marksubstanser är markerad på kartan med violett (symbolen för förbjudet område).

Ett terrängområde är på kartan markerat med symbolen för förbjudet område, och i terrängen är det delvis markerat med röd-gult plastband.

Starttider

Starttiderna kan ses på resultattavlan, vid starten, på tävlingens webbsidor och på platsen där man kan hämta tävlingsnumren.

Klass, banlängder och antal lag/st

KVALER

           

Klass

Banlängd

Antal lag

Skala

Klass

Banlängd

Antal lag

Skala

 

(km)

(st)

 

 

(km)

(st)

 

H35K1

3,35

12

1:10 000

H60K1

2,28

8

1:7 500

H40K1

3,21

10

1:10 000

H60K2

2,27

8

1:7 500

H45K1

2,75

9

1:10 000

H65K1

2,13

7

1:7 500

H50K1

2,57

9

1:7 500

H65K2

2,16

7

1:7 500

H50K2

2,5

9

1:7 500

H70K1

1,96

6

1:7 500

H55K1

2,36

8

1:7 500

H70K2

2, 00

6

1:7 500

H55K2

2,44

8

1:7 500

H75K1

1,8

5

1:7 500

A-FINALER

           

Klass

Banlängd

Antal lag

Skala

Klass

Banlängd

Antal lag

Skala

 

(km)

(st)

 

 

(km)

(st)

 

H35

4,77

14

1:10 000

D35

3,93

13

1:10 000

H40

4,55

13

1:10 000

D40

3,56

12

1:10 000

H45

4,32

13

1:10 000

D45

3,33

12

1:7 500

H50

3,61

12

1:7 500

D50

2,65

9

1:7 500

H55

3,04

11

1:7 500

D55

2,37

9

1:7 500

H60

2,82

10

1:7 500

D60

2,22

8

1:7 500

H65

2,65

9

1:7 500

D65

1,96

8

1:7 500

H70

2,48

8

1:7 500

D70

1,71

8

1:7 500

H75

2,09

8

1:7 500

D75

1,38

7

1:7 500

H80

1,71

8

1:7 500

D80

1,16

7

1:7 500

H85

1,38

7

1:7 500

D85

1,16

7

1:7 500

B-FINALER

           

Klass

Banlängd

Antal lag

Skala

Klass

Banlängd

Antal lag

Skala

 

(km)

(st)

 

 

(km)

(st)

 

H35B

4,39

13

1:10 000

H60B

2,68

8

1:7 500

H40B

4,39

13

1:10 000

H65B

2,43

8

1:7 500

H45B

4,1

13

1:10 000

H70B

2,3

8

1:7 500

H50B

3,33

10

1:7 500

H75B

1,96

8

1:7 500

H55B

2,83

9

1:7 500

       

 

Starttröskel

Det finns ingen starttröskel.

Start

Distansen till start 1 (kval) är 1 700 m, mest längs vägen, och till start 2 (final) 800 m längs en skogstig. Snitslingen till starten är markerad med vit-orange plastband (Andelsbanken). Det är obligatoriskt att följa snitslingen till starten!

Kvalklassernas första starter är kl. 9.30, direkta finaler kl. 12.00, B-finaler kl. 13.00 och A-finaler kl. 14.00. Startintervallet i kvalet och B-finaler är 1 min, i A-finaler och direkta finaler 2 min.

Försenade tävlande ska följa arrangörernas direktiv.

Starten stängs 15 min. efter sista starttid.

Det finns toalett längs snitslingen till kvalet. Det finns ingen transport för utrustning från starten till tävlingscentrumet.

Startregler

Emit-brickans nummer kontrolleras inte vid starten. Tävlanden ansvarar själv för att han/hon använder samma Emit-bricka som står på startlistan. Vänligen kontrollera ditt Emit-nummer på startlistan. Om tävlanden använder en annan Emit-bricka än den som står på startlistan, kan han/hon diskvalificeras (direktiv 11.518).

Hur starten fungerar

Starttiden meddelas varje minut.

5 min. före starten: ta din egen plats i startfållan

4 min. före starten: Emit-brickan nollställs

3 min. före starten: ta din egen kontrolldefinition

2 min. före starten: modellkartan finns till påseende

1 min. före starten: gå till rätt hink med kartor

0 min. före starten: ta kartan vid startögonblicket. Du ansvarar själv för att ta rätt karta.

Det finns snitsling från starten till K-punkten. Det är obligatoriskt att följa snitslingen. Arrangörerna ser efter att tävlande gör det.

Mål och avbrutna tävlande

Det finns snitslingen från sista kontrollen till mål. Man måste stämpla vid mållinjen. Sedan fortsätter tävlanden till stämplingskontrollen, och kartorna samlas i klubbpåsar.

Tävlande som avbrutit ska anmäla sig vid målet. Också om en tävlande skadar sig ska man informera arrangörer i målet om att tävlanden avbrutit. Målet stängs kl. 18.00.

Omklädning och tvätt

Man kan tvätta sig i tävlingscentrumet, i terrängen. Det finns varmt vatten (hinktvätt).

WC

I tävlingscentrumet.

Första hjälp

I tävlingscentrumet (tel. 044 0926432).

Restaurang

I tävlingscentrumet finns en restaurang, som serverar varm soppa (också vegetarisk) med tillbehör, samt ett kafé. Matbiljetter säljs vid infon. Pris 6 €, betalning med kontanter. Restaurangen och kaféet öppnas kl 7.00.

Priser

Prisutdelning enligt skild tidtabell. I alla klasser får de tre bästa FM-medaljer och i klasserna H/D35-70 delas FM-plaketter ut åt de 4-6 bästa. Vinnarna i A-finaler får också hederspriser. Vinnarna i B-finaler får pris: de får hämta priset vid infon.

Skyltningen

Skyltningen på riksväg 18 vid Kyläkauppa Tuuri, därifrån det tar bara 5 min, att köra till tävlingscentrumet. Skyltarna är på plats fr.o.m. kl. 6.00 på tävlingsmorgonen.

Parkering

Personbilar ska parkeras nära tävlingscentrumet, husbilar max 600 m därifrån.

Det är förbjudet att övernatta på P-platserna.

Parkeringsavgift 5 €, betalning vid ankomsten till parkeringsplatsen. Ta med jämna pengar. Parkeringen öppnas kl 6.30 på tävlingsmorgonen.

Om ni kommer med buss, anmäl det till adressen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Hittegods

Hittegods ska lämnas till infon, där man också kan fråga efter borttappande saker. Frågor om kvarglömda saker riktas efter tävlingen till Riikka Saarimäki, 040 5698944, på kvällar eller Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Extrainfo

Eventuella förändringar meddelas av speakern och publiceras på resultatstavlan senast en timme före första start.

Lycka till och tur i Tuuri!

Rastiketut